-กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียมใช่ฉีดในร่องข้าวโพดได้ไหมครับ?🙏

-กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม
กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียมใช่ฉีดในร่องข้าวโพดได้ไหมครับ??:pray:

3 Likes

ข้าวโพดระยะไหนแล้วคะ

1 Like

กลูโฟซิเนตแอมโมเนียม แนะนำเฉพาะข้าวโพดที่ตัดต่อพันธุกรรมให้ต้านทานต่อกลูโฟซิเนต มีเฉพาะในบางประเทศ กรณีข้าวโพดพันธุ์ปกติไม่แนะนำเนื่องจากมีคุณสมบัติกึ่งดูดซึมเข้าระบบรากของข้าวโพดได้จะทำให้ยอดข้าวโพดยอดเหี่ยวชะงักการเจริญเติบโต พืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่ใช้ได้คืออ้อย พ่นระหว่างร่องอ้อยที่อายุเกิน 2เดือน และเวลาใช้ต้องใช้ที่ครอบหัวฉีดกันละอองฟุ้งไปถูกยอดอ้อย

2 Likes

คิดว่าได้นะ ไม่มีผลกระทบกับผลผลิต

2 Likes

ช่วงแรกครับไม่เกิน30 วัน

ขอบพระคุณครับผม