ผมเพาะเนื้อเยื่อมะละกอโดยใช้ต้นพันธุ์มะละกอที่ผมคัดจากสวนผมเอง ผมทำหลายครั้งแล้วล้มเหลว ผมอยากทราบว่าผมต้องปรับเพิ่มหรือ

ผมเพาะเนื้อเยื่อมะละกอโดยใช้ต้นพันธุ์มะละกอที่ผมคัดจากสวนผมเอง ผมทำหลายครั้งแล้วล้มเหลว ผมอยากทราบว่าผมต้องปรับเพิ่มหรือลดสารตัวใดในสูตร MS เพื่อให้เนื้อเยื่อที่ผมเพาะเจริญเติบโตได้ครับ

7 Likes

สวนอยู่ที่ไหน เพาะเนื้อเยื่อปลูกเองหรือขายพันธุ์ครับ

ปลูกเองครับ

การทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นเท็คนิคทางวิชาการขยายพันธ์ุพืชพิเศษ ผู้ทำต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญโดยเฉพาะ หลายคนอาจเลี้ยงแล้วเน่าตายไม่พัฒนาต่อเป็นเนื้อเยื่อเจริญ จากเนื้อเยื่อเจริญ (callus)ของท่านทำมาถึงตรงแล้วใช่ไหมครับ ซึ่งจากตรงนี้ต้องตัดเนื้อเยื่อไปเลี้ยงต่อ แล้วจึงทำการกระจายเซลล์ออกเป็นเซลล์ย่อยๆจนคิว่าจะได้ต้นพอแล้วก็ให้อาหารที่จะพัฒนาเป็นต้น และรากต่อไป
ถึงตรงนี้ต้องมีสูตรอาหารเฉพาะ ส่วนจะเก็บเป็นความลับ ซึ่งท่านอาจจะขอได้จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชสวน หรือกรมวิชาการเกษตร หรือกรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนงานเพาาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือสถาบันวิชาการอื่นๆ ลองค้นหาดูนะครับ

1 Like

น่าสนใจครับ มันเพาะไปทำอะไรต่อได้รึ

ถ้าสำเร็จก็ได้ต้นกล้าพันธ์ุขนาดเล็กที่เกิดใหม่มากมาย(เป็นพัน เป็นหมื่น แสนต้น) ที่มีลักษณะประจำพันธ์ุเหมือนต้นแม่ทุกประการ เช่นมะละกอ ได้ต้นกระเทยหมดทุกต้น ทุกๆต้นตกผลในเวลาใกล้เคียงกัน ไม่ต้องหยอดเมล็ด ทีละ3-5เมล็ด แล้มาคัดเลือกเอาต้นกระเทยไว้ แต่นั่นแหละต้องลงทุน ทำห้องปฏิบัติการ และต้องมีความรู้และความชำนาญเป็นพิเศษ
ปัจจุบัน ก็มีห้องปฏิบัติการของเอกชนรับจ้างทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ราคาต่้นไม่แพงมากครับ พวกนี้เขามีความชำนาญมาก ส่วนใหญ่ไม่ค่อยผิดพลาด สำหรับในกล้วยไม้มีห้องปฏิบัติการของเอกชน อยู๋มากมาย
ตัวอย่างภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
แปลงมะละกอปลอดเชื้อ

งานเพาะชำยอดมะละกอเพื่อเก็บยอดอ่อน ![DSCN3852|666x500]
(upload://7DQHKcdjvitKHklAbplUZo7qS3I.jpeg) ![DSCN3853|666x500]
(upload://x98t0ACj8zFI00DhqCwHpXxPv7m.jpeg)
ห้องอนุบาลต้นกล้าเล็กในอาหารวุ้น
ขั้นตอน
อนุบาล

สุดยอดครับ ได้ผลเมื่อไรทักมาครับจะอุดหนุนมาแซม สวนม่วง ครับ

ลงทุนสูงมั้ยครับถ้าอยากทำบ้าง

ลงทุนสูงครับ เครื่องเตรียมอาหาร เครื่องเขย่าเนื้อเยื่อ ห้องปฏิบัติการแบบปลอดเชื้อ(UV) เพื่อทำการตัดเนื้อเยื่อ โรงเรือนอนุบาลต้นอ่อน และความชำนาญของตัวเองด้วย
ข้อเสนอแนะ ผมว่าจ้างเขาทำถูกกว่า ครับ ต้นละประมาณ 2-2.50บาท ทั้งขึ้นกับความยากง่ายของชนิดพืช บริษัท รับจ้างแถบหนองแขม กรุงเทพ