ปลูกเดือนใหน

ปลูกเดือนใหน

1 Like

ต้นฝน มีนาคม -กรกฏาคม
ปลายฝน กลางกรกฏาคม
ฤดูแล้ง พฤศจิกายน ธันวาคม