ปลูกฟักทองไม่ค่อยออกลูก

ปลูกฟักทองไม่ค่อยออกลูก

1 Like

ตามมม

การที่ปลูกพืชแล้วไม่ค่อยติดผลนั้น อาจจะไม่ได้เป็นโรคจากเชื้อสาเหตุก็ได้
แต่อาจจะเพราะ
๑.ต้นไม่สมบูรณ์
๒. ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกิดไป
๓. ในต้นมีดอกตัวเมียน้อย
๔. บางครั้งอาจจะต้องช่วยการผสมพันธุ์บ้าง
๕. เพลี้ยไฟเดูดน้ำเลี้ยงที่ส่วยยอด เกิดอาการยอดตั้งขึ้น