จากที่ราดสารไปเมื่อเดือนสิงหาค ดึงช่อดอกเดือนตุลา-วันนี้ช่อประมาณนี้ครับ

จากที่ราดสารไปเมื่อเดือนสิงหาค ดึงช่อดอกเดือนตุลา-วันนี้ช่อประมาณนี้ครับ

https://stream.mux.com/PFUqgLUrSt5nxutiN02NoIWgXX5FlzH02DFlwgOpHasoA.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/u5qim33574.mp4&originalName=IMG_2496.MP4&muxAssetId=dj5B1rtrVBr83KNNxD001WUwLOwRM7O02EyVMHaLzPkUw

11 Likes

ถาม คุณวศิณณ์ ครับ
มะม่วงติดดอก แล้วร่วงจากต้น และเมื่อมีผลติดแล้ว ผลก็ร่วงจากต้น เป็นผลเล็ก เกิดจากวาเหตุใดครับ แก้ไขอย่างไรครับ ผมมือใหม่

ดีครับ

1 Like

การดูแลช่วงออกดอกอาจารย์มนูแนะนำไว้ครับ
1.ให้พ่น 0-52-34 เสริมแคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี ทุก 7 วัน ช่าวงดอกบานให้หยุด เพื่อเพิ่มอาหารแก่ดอกอ่อนและ ให้เกสรแข็งแรง ผสมติดดี
2.กระตุ้นดอกสมบูรณ์เพศ หลังที่มะม่วงออกดอกมาระยะเดือยไก่ ทำการฉีดพ่น NAA เข้มข้น 4.5% ปริมาณ 500 ซีซี /น้ำ 1000 ลิตรจะทำมีดอกสมบูรณ์เพศในช่อมะม่วงมากขึ้น และฉีดแคลเซียมและโบรอน
ช่วยเกสรตัวผู้แข็งแรง เกิดการผสมติดผลดีขึ้น หรืออาจจะใช้ อโธนิค อัตรา3-4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
3.ตัดแต่งกิ่ง กะโดง กิ่งเล็กและ กิ่งแซมในทรงพุ่ม ลดการแย่งอาหารที่ดอก
4…การดูแลช่วงติดผลอ่อนหลังที่ดอกผสมแล้วระยะเมล็ดถั่ว ควรฉีดพ่นด้วยสาร อโธนิค อัตรา3-4 กรัม/น้ำ 20ลิตรช่วยให้ขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงของผลอ่อนได้ จากนั้นขบวนการผลิตมะม่วงคุณภาพดำเนินตามขั้นตอน
5 ให้ปุ๋ยขยายขนาด 16-16-16หรือ 17-17-17+15-0-0+26.5 CaO(2/1) อัตรา2-3 กิโลกรัม/ต้น เสริมด้วยแคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี
6.ห่อผลที่อายุ 60 หลังดอกบานหรือขนาดไข่ไก่
7.ให้ปุ๋ยพัฒนาคุณภาพผล 13-13-21 เสริมด้วยแคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสีเป็นต้น
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมถามมาได้ครับ

2 Likes

หลักๆ เกิดจากสภาวะอากาศเปลี่ยนฤดู ฝน-หนาว และภาวะขาดน้ำ หรือเนื่องจากช่วงมะม่วงออกช่อและเริ่มติดลูก เค้าต้องการน้ำมาเลี้ยงลูก หากขาดน้ำเป็นเวลานานมะม่วงจะสลัดลูกทิ้งเพื่อรักษาลำต้นไว้ และการให้น้ำต้องสม่ำเสมอไม่มากไม่น้อยเกินไป ถ้าให้น้ำเยอะเกินไปก็จะสลัดลูกทิ้งเช่นกัน

อากาศนิ่ง ทำให้ติดดี ดอกมาเร็วกว่าในฤดูประมาณ 20 วัน

ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ