มีวิธีกำจัดแมลงวันทอง

มีวิธีกำจัดแมลงวันทอง

2 Likes

1.ห่อผลที่อายุ 60 วัน
2.สารล่อ และเหยื่อพิษ
3.กำจัด ผลไม้ที่ถูกแมลงวันทองทำลายทิ้ง ทำลาย
ยังไงรอ อ.สุเทพ ท่านมาตอบ ครับ

การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ในไม้ผล และพืชตระกูลแตง เช่น มะระ บวบ
1.การห่อผลด้วยถุงตาข่าย(ในไม้ผล) หรือกระดาษ(มะม่วง กระท้อน บวบ มะระ) ถุงพลาสติก(ชมพู่ ฝรั่ง)
2.พ่นเหยื่อพิษสูตรกากน้ำตาล 2ลิตร+น้ำ 20ลิตร+สารเคมีไตรคลอร์ฟอน 80%SP 60กรัม พ่นเป็นจุดๆ ตามสวนหรือตามต้นวัชพืช จะล่อตัวแมลงวันทองมากินเหยื่อพิษเอง
3.พ่นเหยื่อพิษสูตรโปรตีนไฮโดรไลเสต(มีขายแบบสำเร็จรูป) 1ลิตร+ยาฆ่าแมลง มาลาไทออน 160ซีซี+น้ำ20ลิตร พ่นเป็นจุดๆแมลงวันจะมากินเหยื่อเอง