ปุ๋ยน้ำสูตรนี้ช่วยดึงยอด อ่อนของมะม่วงได้ไหม/คับ

ปุ๋ยน้ำสูตรนี้ช่วยดึงยอด
อ่อนของมะม่วง
ได้ไหม/คับ

3 Likes

ที่เกษตรกร ใช้กันอยู่ คือ ไทโอยูเรีย หรือ 13-0-46 ครับ แต่ 20-4-4 น่าจะช่วยการเจริญเติบโต กิ่งก้าน ใบ ผล ครับ