ผลวิเคราะห์ดินครับ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญครับ

ผลวิเคราะห์ดินครับ
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญครับ

3 Likes

รอติดตามด้วยคับ

ผมว่าจากผลมีการแปรผลให้ไว้แล้ว นะครับ อยู่ที่ท่านจะปลูกอะไรล่ะครับ เขามีคำแนะนำให้ไว้แล้ว
ท่านอาจต้องไถพรวนปรับปรุงบำรุงตามคำแนะนำ เพื่อให้ดินพร้อมการปลูกพืช

ขอบคุณครับปลูกทุเรียนส่วนใหญ่ครับ

ดีมากๆเลยครับ ผลตรวจมีคำแนะนำการปรับปรุงดินมาพร้อมเลย อยากให้เพื่อนๆชาวสวนส่งดินไปตรวจวิเคราะห์กันนะครับจะได้ปรับปรุงดินให้เหมาะสมและเพาะปลูกได้งอกงาม ใส่ปุ๋ยก็คุ้มกับเงินที่จ่ายไปและเป็นประโยชน์กับพืชที่เราปลูกครับ

มีค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์เท่าไหร่ครับ

ไม่มีครับ

เราสามารถเอาดินไปวิเคราะห์ได้ที่ไหนครับมีค่าใช้จ่ายไหมครับ

ต้องเตรียมตัวอย่างดินอย่างไรครับ(ข้าว/ลำไยครับ)