ผมกำลังหัดปลูกแตงโมครับติดลูกแล้วไม่รู้ว่าปุยหวานใช้สูตรอะไรครับ

ผม​กำลัง​หัดปลูก​แตงโม​ครับ​ติดลูกแล้วไม่รู้ว่าปุยหวาน​ใช้​สูตร​อะไรครับ

3 Likes

13-13-21 คะ

2 Likes

อยากรู้ด้วยคับ กำลังเริ่มปลูก

ช่วงติดผลแล้ว ให้ปุ๋ย 13-13-21 อัตรา 100กิโลกรัม/ไร่แบ่งใส่จำนวน 2ครั้ง เริ่มออกผล 25 วันหลังปลูกและระยะ 40 วัน กรณีมีน้ำน้อย อาจใช้ฉีดพ่นปุ๋ยที่มีโปรแตสเซี่ยมสูงแทน

ขอบคุณ​ครับ​