มะม่วงช่วงสะสมอาหาร ฝนตกหนักสองสามวัน จำเป็นต้องกดยอดไหมคะ ถ้าใช้ต้องให้ปุ๋ยสูตรไหน

มะม่วงช่วงสะสมอาหาร ฝนตกหนักสองสามวัน จำเป็นต้องกดยอดไหมคะ ถ้าใช้ต้องให้ปุ๋ยสูตรไหน

7 Likes

1.การเตรียมการออกดอก ช่วงปลายฤดูฝนใส่ปุ๋ยเพื่อสะสมตาดอก ทางดินสูตร 8-24-24 ,9-24-24 หรือ 12-24-12 เสริมด้วย แคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี
2.ให้น้ำอย่างต่อเนื่อง กรณีนอกเขตชลประทาน
3.และ ให้ปุ๋ยที่มีตัวกลางสูงเช่น 0-52-34 เสริมด้วยแคลเซี่ยม -โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี ฉีดพ่นทุกๆ7- 10 วัน 3 ครั้งเพื่อกดตาใบ ไมา่ให้แตกใบอ่อน
4. หลังปุ๋ยทางดินละลายหมด งดการให้น้ำ รอการออกดอก

4 Likes