มะม่วงที่บ้านไม่ติดดอกออกผลเลยแก้ไขยังไงช่วยแนะนำด้วย

มะม่วงที่บ้านไม่ติดดอกออกผลเลยแก้ไขยังไงช่วยแนะนำด้วย

5 Likes

ปีนี้คงจะไม่ได้ รอปีหน้าแล้ว
.
การแก้ไข
1.การจัดการให้ได้แสงมากขึ้น
2ตัดแต่ง กิ่งกะโดง กิ่งในทรงพุ่ม กิ่งแห้ง กิ่งซ้อนทับกัน
3.บำรุงต้นด้วย 17-17-17-+15-0-0+26.5CaO(2/1) เสริมด้วยแคลเซี่ยม-โบรอน-แม็กนีเซี่ยม สังกะสี ทุกๆ 2-3 เดือน
3.ปลายฝนให้ปุ๋ย 8-24-24 เสริมด้วย แคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสีหลังปุ๋ยละลายหมด งดการให้น้ำรออากาศแห้ง เย็น มะม่วงจะออกดอก
4.ระหว่างรอการออกดอกให้ ฉีดพ่น 0-52-34 เสริมด้วย แคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี2-3ครั้ง
ลองทำดูนะครับ กลัวเรื่องแสง และน้ำใต้ดินเท่านั้นที่เป็นปัญหาต่อการออกดอก

2 Likes