เอายาตัวไหนพ่นหญ้าปากควายไห้ตายครับ

เอายาตัวไหนพ่นหญ้าปากควายไห้ตายครับ

1 Like

ถ้าหลังหญ้าขึ้นแล้ว ใช้สารพวกโพรพานิลคับ