ต้นมะม่วงเขียวเสวยเกิดอาการยางไหล แก้ยังไงดีครับ

ต้นมะม่วงเขียวเสวยเกิดอาการยางไหล แก้ยังไงดีครับ

4 Likes

อาการเปลือกแตกยางไหล พบได้ทั่วไปในมะม่วงหลายพันธุ์ แต่ที่พบมาก คือมะม่วงเขียวเสวย ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นลักษณะประจำพันธุ์ของมะม่วงที่มีความอ่อนไหวต่อสภาพอากาศแห้งและเปียกชื้นในรอบปีของการเจริญเติบโต ทำให้เกิดการสะสมของท่อน้ำยางในท่อน้ำยางและปะทุออกมาเพื่อลดความกดดันในท่อ แต่เมื่อเกิดรอยแผลแตกแล้ว มักจะมีเชื้อราเข้าทำลายซ้ำเติมทำให้อาการรุนแรงมากขึ้น
แนวทางการจัดการ
๑, อย่าปล่อยให้ต้นมะม่วงอ่อนแอ โดยเฉพาะในช่วงแล้งจัด ควรมีการให้น้ำที่เพียงพอ และมีการคลุมโคนต้นเพื่อรักษาความชื้น
๒. เมื่อพบอาการโรค ควรตัดกิ่งบริเวณที่เป็นโรคออก
๓.ถ้าเกิดโรคที่บริเวณโคนต้น หรือกิ่งใหญ่ๆ ถากเปลือกบริเวณที่แสดงอาการยางไหลออกให้หมด
๔. บริเวณรอยตัด หรือ บริเวณที่ถากแผลออกแล้ว ทารอยตัดและแผลด้วย ด้วยปูนแดง หรือ สารป้องกันกำจัดโรคพืชกลุ่มคอปเปอร์ แล้วรีบให้น้ำให้เพียงพอ ถ้าเป็นได้ให้ใส่ปุ๋ยคอกให้รอบโคนต้น
๕.หลังตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออกแล้ว เมื่อมะม่วงเริ่มแตกใบอ่อนพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช และ แมลง เพื่อรักษาใบอ่อนให้เจริญเติบโต สร้างอาหารมาเลี้ยงต้นให้แข็งแรงต่อไป
๖. สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่น . สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มมรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และเพื่อป้องกันการดื้อของเชื้อต่อสารป้องกันกำจัดโรคพืช ควรพ่นสลับหรือผสมกับสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซบ โพรพิเนป คลอโรทาโลนิล เป็นต้น

3 Likes

ถ้ายังไม่เยอะมาก ใช้มีดขูดบริเวณที่มีอาการยางไหลให้ถึงเยื้อไม้แล้วใช้ปูนแดงทา ช่วยได้ครับ