อากาศเริ่มหนาวโรคเกี่ยวกับส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งมีอะไรบ้างค่ะ

อากาศเริ่มหนาวโรคเกี่ยวกับส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งมีอะไรบ้างค่ะ

2 Likes

ช่วงแล้งมักจะเจอเมลาโนสคับ แล้วก้ระวังเพลี้ยไฟระบาด

1 Like

โรคราชมพู เวลาอากาศหนาวค่ะ

การดูแลส้ม ถ้าดูแลอย่างสม่ำเสมอ ปัญหาของโรคก็จะไม่ใช่ประเด็นสำคัญ
๑ การตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรค และ ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เป็นระยะๆ จะช่วยลดการสะสมของโรค แคงเคอร์ และ ราสีชมพู
๒. เมื่อตัดแต่งต้นแล้ว การเพิ่มความสมบูรณ์ของต้น ด้วยปุ๋ยคอก/ ปุ๋ยหมัก ขณะเดียกันก็เสริมด้วย เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์มา และ รำข้างไปด้วย ในคราวเดียวกัน จะช่วยลดความเสียความเสียหายจากโรครากเน่าโคนเน่าได้ไม่น้อยเลย
๓.หลังตัดแต่ง เมื่อส้มแตกใบใหม่ พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช กลุ่ม คอปเปอร์ ทุก ๗-๑๐ วัน สัก ๒ รอบ แล้วคอยสังเกตุการเกิดโรค
๔. การเพิ่มธาตุอาการรอง สังกะสี จะช่วยลดความรุนแรงของโรค กรีนนิ่ง ลงได้

1 Like