คลอมีควอทคลอไรด์ มีอันตรายอะไรไหมครับ หาซื้อไม่ได้เลย เมพพิคววอทยังพอหาได้ครับ

คลอมีควอทคลอไรด์ มีอันตรายอะไรไหมครับ หาซื้อไม่ได้เลย เมพพิคววอทยังพอหาได้ครับ

1 Like

คลอมีควอทคลอไรด์ เมพลิควอทคลอไรด์ และพาโคบิวทราโซล เป็นสารในกลุ่มยับยั้งการเจริญเติบโต ทั้งสิ้น สำที่นำมาใช้ในการบังคับออกดอก ของ มะม่วง-ทุเรียน นิยมใช้กันคือพาโคบิวทราโซล ส่วนเมพลิควอทนำมาใช้เพื่อยับยั้งการแตกใบอ่อน ทุเรียน ครับ
ส่วน คลอมีควอทคลอไรด์ มีการใช้ค่อนข้างน้อย จึงทำให้หาซื้อได้ยาก

เลิกใช้แล้วครับ ไม่มีการขึ้นทะเบียนในพืช จะนำไปใช้ทำอะไรครับ