ทุเรียนมีอาการใบแห้งและมีใยสีขาวจับใบเป็นกลุ่มๆ อาการแบบต้องพ่นยาไหมครับ เป็นช่วงฝนทุกปีและต้นเดิมที่เคยเป็นครับ

ทุเรียนมีอาการใบแห้งและมีใยสีขาวจับใบเป็นกลุ่มๆ อาการแบบต้องพ่นยาไหมครับ เป็นช่วงฝนทุกปีและต้นเดิมที่เคยเป็นครับ

1 Like

ถ้ามีภาพประกอบจะวิเคราะห์ได้ถูกต้อง หรือจะดูรายละเอียดเปรียบเทียบในหัวข้อ โรคใบติดของทุเรียน ว่าเหมือนกันหรือไม่

ไม่มีรูปให้ดู ไม่มีใครตอบให้ได้ครับ

เดาว่าเป็นราใบติดนะครับ ยังไงต้องส่งรูปมาด้วยจะดีมากครับ