เรียน ผู้ชำนาญการครับ ผลมะม่วงมีลักษณะตามภาพ เกิดจากอะไรครับ มีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ

เรียน ผู้ชำนาญการครับ
ผลมะม่วงมีลักษณะตามภาพ เกิดจากอะไรครับ มีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ

11 Likes

รออาจารย์ตอบครับ

อาการนี้เกิดจากการทำลายของเพลี้ยไฟระยะดอกบาน -ผลอ่อน พอผลขยายก้เป็นแผลเป็นสะเก็ดสีน้ำตาล ตอนนี้แก้ไม่ได้แล้ว
การแก้ไขรุ่นต่อไป
ต้องป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟระยะดอกบาน-ผลอ่อน
ยังไงรออ .สุเทพท่านมาตอบ ครับ

เพลี้ยไฟดื้อยาสุดๆการจัดการเพลี้ยไฟควรใช้วิธีผสมผสาน ดังนี้
1.วิธีกล ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลือง เพื่อจับตัวเต็มวัยจะลดการวางไข่ได้
2.การใช้สารชีวภัณฑ์ พ่นเชื้อราบิวเวอเรีย แต่ควรเป็นขยายเอง ไม่ควรไปซื้อเนื่องจากส่วนใหญ่เชื้อไม่พอ
3.ใช้สารเคมี ใช้สารตามกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ดังนี้
-กลุ่ม1คาร์โบซัลแฟน เบนฟูราคาร์บ โพรไทโอฟอส
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน ไบเฟนทริน
-กลุ่ม4อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม อะซีทามิพริด(กลุ่มนี้เพลี้ยไฟดื้อยามาก)
-กลุ่ม5สไปนีโทแรม(ดีที่สุดกับเพลี้ยไฟ)
-กลุ่ม6อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-กลุ่ม15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม23สไปโรมีไซเฟน สไปโรเตตระแมต
กรณีพ่นสารสูตรอื่นๆที่ไม่ใช่สูตร EC ควรบวกไวท์ออยหรือปิโตรเลียมออยจะเสริมประสิทธิภาพได้
หมายเหตุ ควรมีสาร 3-4กลุ่มสลับหมุนเวียนเพื่อป้องกันเพลี้ยไฟดื้อยา โดยพ่นสารกลุ่มเดียวกันซ้ำได้2-3ครั้ง แต่ไม่เกิน15วัน

1 Like

,#ถ้าต้อวการทำมะม่วงนอกฤดูต้องป้องกันให้ดีแมลงมากมายที่จ้องเข้าทำลาย ห่อครับถ้าคิดแล้วคลุ้มค่าราคา

ขอบคุณทุกๆท่านครับ