สอบถามค่ะใช้อะไรในการย่อยสลายฟางในนาข้าวได้ผลดีคะ ไถกลบไว้แล้วจะปลูกข้าวนาปังค่ะ

สอบถามค่ะใช้อะไรในการย่อยสลายฟางในนาข้าวได้ผลดีคะ ไถกลบไว้แล้วจะปลูกข้าวนาปังค่ะ

9 Likes

ใช้น้ำหมักชีวภาพ หรือ จุลินทรีย์ EM ได้ครับ

2 Likes

ขอบคุณค่ะ

โดยปกติก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับ ให้ผลในการย่อยสลายเศษพืชต่อซังฟางข้าว ลดการเกิดแก๊ส
หรือใช้จุลินทรีย์ที่คัดสายพันธุ์มาเพื่อการย่อยสลายต่อสั่งฟางข้าวกำจัดข้าวดีดข้าวเด้งไปในตัว

2 Likes

ผมใช้10ดาวไบโอแน่นอนที่สุดครับ

2 Likes

สอบถามวิธีการใช้ในปริมาณเท่าไรต่อแปลงนา1ไร่ ขอบคุณครับ

1 Like
  1. หมักฟาง+จุลินทรีย์ย่อยสลาย เช่น น้ำหมัก หรือ พด 2 ของกรมพัฒนาที่ดิน ขอได้ฟรีในสถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้าน
  2. หรือหมักฟาง+น้ำหมัก+มูลสัตว์หรือยูเรียหว่านเพิ่ม 5 กก/ไร่ เพื่อเป็นแหล่งอาหาร N ของจุลินทรีย์ย่อยสลายเพื่อให้เพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ย่อยสลาย =>เพื่อให้การย่อยสลายฟางรวดเร็วและเสร็จสมบูรณ์เร็วขึ้น
  3. หรือ=>ปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม ปอเทืองหรือโสนอัฟริกัน ก่อนหมักฟางอายุ 45 วันไถกลบพืชปุ๋ยสดจะได้ N จากพืชปุ๋ยสด=> ทำให้จุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลายเพิ่มปริมาณมากขึ้น ช่วงหมักฟางจะทำให้การย่อยสลายพืชปุ๋ยสดและฟางข้าวสมบูรณ์ดีมากขึ้นทำให้ดินดีมีธาตุอาหาร N K และธาตุอาหารอื่นๆทุกธาตุฯที่พืชต้องการใช้มากขึ้น ช่วยลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเป็นประโยชน์ต่อข้าวที่ปลูกตามมา ทำให้ผลผลิตดีขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลงอย่างชัดเจน ทำแล้วดีในดินทุกประเภท(ทดสอบมาแล้ว) ดินไม่ดีก็จะดียิ่งๆขึ้นแบบยั่ง
2 Likes

10ดาวไบโอ1ชองต่อ5ไร่ ฉีดฟางแห้งๆแล้วเอาน้ำเข้า10วันฟางไม่เหลือแล้วข้าวงามมาก

2 Likes