อยากทราบว่ามันคือแมลงอะไรคะ สีขาวเกาะเต็มต้นมะม่วงเลย อยากรู้วิธีป้องกันและกำจัด

อยากทราบว่ามันคือแมลงอะไรคะ สีขาวเกาะเต็มต้นมะม่วงเลย อยากรู้วิธีป้องกันและกำจัด

2 Likes

ตามภาพเป็นแมลงกลุ่มเพลี้ยหอยหรือเพลี้ยแป้ง ต้องกำจัดมดที่เป็นพาหะคาบเพลี้ยแป้งให้กระจายทั่วแปลงด้วย

1 Like

การจัดการเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอย
1.ตัดกิ่งและใบที่ที่พบมากไปทำลาย
2.พ่นสารปิโตรเลียมออยหรือไวท์ออย
3.ใช้สารเคมี
-กลุ่ม1พิริมิฟอสเมทิล ไดอะซินอน โอเมโทเอต มาลาไทออน โพรไทโอฟอส
-กลุ่ม4 อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน อะซีทามิพริด
-กลุ่ม6 อะบาเมกติน
-กลุ่ม 9ไพมีโทรซีน
-กลุ่ม 15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม16 บูโพรเฟซีน
-กลุ่ม23 สไปโรมีไซเฟน สไปโรเตตระแมต

2 Likes

การกำจัดมด
1.ใช้เหยื่อพิษกำจัดมดที่มีจำหน่ายทั่วไป
2. พ่นสารแบบป้องกันสารที่มีประสิทธิภาพ
-สารกลุ่ม 1A เบนฟูราคาร์บ20%EC คาร์โบซัลแฟน20%EC
-สารกลุ่ม1B โพรฟีโนฟอส50%EC ไดอะซินอน60%ECไตรคลอร์ฟอน 80%SP ไตรอะโซฟอส40%EC
-สารกลุ่ม2ฟิโพรนิล5%SC
-สารกลุ่ม4A อะซีทามิพริด 20%SP อะซีทามิพริด 2.85%EC อิมิดาโคลพริด 10%SL อิมิดาโคลพริด70%WG
พ่นให้ถูกตัวมด หรือพ่นที่รังมด

1 Like