หนอนเจาะฝักถั่วฝักยาวต้องใช้ยาอะไรฉีดพ่นครับ

หนอนเจาะฝักถั่วฝักยาวต้องใช้ยาอะไรฉีดพ่นครับ

2 Likes

ฟิโพรนิล ไม่ก็ไดโนทีฟูแรนค่ะ

1 Like

เคยอ่านเจอว่าพวกสมุนไพรก้อใช้หมักป้องกันได้นะครับ

1 Like

หนอนเจาะฝักถั่วฝักยาวที่พบส่วนใหญ่คือหนอนเจาะฝักถั่วมารูค่า มักระบาดตั้งแต่ช่วงออกดอก และทำลายฝักถั่วตัวหนอนจะมุดอยู่ด้านใน ควรใช้วิธีผสมผสานดังนี้
1.วิธีกล ใช้การเก็บหนอนหรือฝักที่พบหนอนไปทำลาย ในช่วงไม่รุนแรงจะลดการระบาดได้
2.การใช้สารชีวภัณฑ์บีที(บาซิลลัส ทูริงเจนซีส)ที่เฉพาะเจาะจงกับหนอนผีเสื้อเท่านั้น
3.การใช้สารสกัดจากพืช เช่น เมล็ดสะเดา หางไหล ตะไคร้หอม ข่าแดง จะเป็นสารไล่ ยับยั้งการวางไข่ ยับยั้งการกินของหนอน
4.การใช้สารเคมี
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
-กลุ่ม5สไปนีโทแรม
-กลุ่ม 6อีมาเมกติน
-กลุ่ม 13คลอร์ฟีนาเพอร์
-กลุ่ม15 ลูเฟนนูรอน โนวาลูรอน (ฆ่่าตัวอ่อน คุมไข่ในท้องตัวแม่)
-กลุ่ม 18เมทอกซี่ฟีโนไซด์
-กลุ่ม22อินดอกซาคาร์บ
-กลุ่ม28คลอแรนทรานิลโพรล ฟลูเบนไดเอไมด์
-กลุ่มสารผสมสำเร็จรูป กลุ่ม4+3ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน

1 Like

ขอบคุณครับอาจารย์

ขอบคุณครับ

จะลองไปหาดูขอบคุณครัล