สารอีท๊อกซีเล็ท5%เป็นสารกลุ่มไหนคับ

สารอีท๊อกซีเล็ท5%เป็นสารกลุ่มไหนคับ

2 Likes

เป็นสารกลุ่มลดแรงตึงผิว ที่นำมาผลิตสารจับใบ น้ำยาล้างจาน

แล้วใช้ในการรักษาโรคไฟท๊อปกับฟิวได้หรือป่าวคับอาจารณ์คนขายบอกว่ารักษาโรคพืช

ไม่ได้ครับ

1 Like

อาจารย์คับมีสารตัวไหนรักษาไฟท๊อปกับราชมฟูได้บ้างนอกจากสารอีท๊อกซีเลทซื้อมาแล้วยังไม่ได้ใช้ที่คับขอบคุณคับ

ตัวนี้ได้แค่เสริมประสิทธิภาพของสารให้แผ่กระจายเกาะติดใบดีขึ้น แต่ไม่สามารถป้องกันกำจัดเชื้อโรคโดยตรง

1 Like

๑.กรณีของ ไฟทอปทอร่า
แนวทางจัดการ
๑. ถากแผลที่มีอาการออกให้หมด ป้ายแผลด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราสำหรับราชั้นต่ำ* หรือ
๒. ฉีดเข้าต้นด้วย สารฟอสฟอนิก เอซิด หรือ ฟอสฟอรัส เอซิด
๓. พ่นส่วนบนต้นด้วย สารฯสำหรับเชื้อราชั้นต่ำ เช่น สารฯในกลุ่มรหัส 4 (เมตาแลกซิล) กลุ่มรหัส 21 (ไซยานามิด ) กลุ่มรหัส 22 (อีทาบ๊อกแซม) กลุ่มรหัส 27 (ไซม๊อกซานิล** ) กลุ่มรหัส 40 (ไดเมโทมอร์ฟ ไอโพรวาลิคาร์บ** วาลิฟินาเลท** แมนดิโพรพามิด**) กลุ่มรหัส 43 (ฟลูโอปิคลอไรด์** ) กลุ่มรหัส P07(33) (ฟอสอีทิล อลูมิเนียม ฟอสฟอนิก เอซิด ฟอสฟอรัส เอซิด) เป็นต้น ตามอัตราที่แนะนำบนฉลาก
** จะมีจำหน่ายในลักษณะของสารผสมกับสารประเภทสัมผัส
๔. หว่านรอบโคนด้วย เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ไตรโคเดอร์ม่า ผสม ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก และรำข้าว อัตรา ๑ : ๕๐-๑๐๐ : ๔-๕ กก.เพื่อควบคุมการพัฒนาของเชื้อราที่อาศัยอยู่ในดิน

๒. กรณีของ ราสีชมพู (ถ้ามั่นใจว่าเป็นเชื้อราชองโรคราสีชมพูจริง เพราะเชื้อนี้เมื่อเข้าทำลายทุเรียน น้อยครั้งที่จะเห็นเป็นสีชมพู และบ่อยครั้งที่ทำให้สับสนกับเส้นใยของเชื้อรา ฟิวซาเรี่ยม)
แนวทางการจัดการ
๑. ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออก
๒. ในสวนใหม่ยังไม่เกิดโรค ควรตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง
๓. เมื่อตัดแต่งกิ่งแล้ว พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช ที่มีประสิทธิภาพเช่น สารในกลุ่มรหัส1 (เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม )หรือ สารกลุ่มรหัส 3 (ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล เตตราโคนาโซล )
สารกลุ่มรหัส 11 (อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน) หรือ สารอื่นๆที่เป็นสารผสมกับสารเหล่านี้ เป็นต้น โดยใช้ผสมกับสารประเภทสัมผัส เช่น สาร แมนโคเซ็บ โปรพิเนป คลอโรทาโลนิล เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธฺภาพและป้องกันการดื้อของเชื้อสาเหตุโรคพืช

สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ไม่ว่าจะเป็นโรค หรือ แมลง หรือ วัชพืช ควรจะซื้อสารฯที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยราชการ

1 Like