อาการของทุเรียนที่ขอบใบแห้ง เริ่มจากปลายใบ หลังใบร่วงก็ทำให้กิ่งเล็กๆแห้งตามไปด้วยแก้ไขอย่างไรครับ ใช้ยาอะไร

อาการของทุเรียนที่ขอบใบแห้ง
เริ่มจากปลายใบ หลังใบร่วงก็ทำให้กิ่งเล็กๆแห้งตามไปด้วย
แก้ไขอย่างไรครับ ใช้ยาอะไร

มีได้สองอาการ ไม่ใบติดก็ใบไหม้ พอจะมีรูปมั้ยครับ

1 Like

ฉีดยาอะไรบ้างครับ อาจเป็นอาการตกค้างจากสารเคมี ถ้าปลายใบแบบนี้

1 Like