ปลูกแตงแต่เกิดโรคราน้ำค้าง มียาตัวไหนแนะนำไหมคะ รบกวนสอบถามผู้รู้คะ

ปลูกแตงแต่เกิดโรคราน้ำค้าง มียาตัวไหนแนะนำไหมคะ รบกวนสอบถามผู้รู้คะ

1 Like

๑.ถ้ามั่นใจว่าเป็นโรคราน้ำค้าง สารที่มีประสิทธิภาพ เช่น สารฯในกลุ่มรหัส 4 (เมตาแลกซิล) กลุ่มรหัส 21 (ไซยานามิด ) กลุ่มรหัส 22 (อีทาบ๊อกแซม) กลุ่มรหัส 27 (ไซม๊อกซานิล** ) กลุ่มรหัส 40 (ไดเมโทมอร์ฟ ไอโพรวาลิคาร์บ** วาลิฟินาเลท** แมนดิโพรพามิด**) กลุ่มรหัส 43 (ฟลูโอปิคลอไรด์** ) กลุ่มรหัส P07(33) (ฟอสอีทิล อลูมิเนียม ฟอสฟอนิก เอซิด ฟอสฟอรัส เอซิด) เป็นต้น ตามอัตราที่แนะนำบนฉลาก
** จะมีจำหน่ายในลักษณะของสารผสมกับสารประเภทสัมผัส
๒. ช่วงนี้ปัญหาที่พบมากในพืชตระกูลแตง คือโรคใบจุดที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นทำให้หลายท่านสับสนกับ โรคราน้ำค้าง ดังนั้นถ้าวิเคาะห์ไม่ถูกต้อง จะทำให้ การควบคุมไม่ได้ผล
๓. ควรส่งภาพมาเพื่อได้ช่วยกันวิเคราะห์ให้ถูกต้อง และขอดูภาพทั้งด้านหน้าใบ และ หลังใบ

รออาจารย์​อร​พรรณ​ตอบ​มีภาพมาด้วยก็ดีครับ

ได้คะพรุ่งนี้ส่งรูปให้ดูนะคะ😁