ไรแดงลงทุเรียนใบแก่ร่วงมากแนะนำหน่อยค่ะ ออกดอกแล้วด้วย

ไรแดงลงทุเรียนใบแก่ร่วงมากแนะนำหน่อยค่ะ ออกดอกแล้วด้วย

ไรแดงในทุเรียนจะดื้อยาเร็วมาก แค่พ่นยาเดิมซ้ำครั้งที่ 2ไรก็ดื้อแล้ว เพราะ7วันก็ออกลูกแล้ว ดังนั้นควรมียา 3-4กลุ่มใช้หมุนเวียนไม่ให้ซ้ำกลุ่มกัน สารที่มีประสิทธิภาพกับไรแดงแยกเป็นกลุ่มยาพื้นและยาที่เน้นเฉพาะไรแดง
ก. กลุ่มยาพื้นที่ใช้กำจัดแมลงแต่จะควบคุมปริมาณไรแดงได้
-กลุ่ม1 อีไทออน ไดคลอร์วอส ไตรคลอร์ฟอน ไตรอะโซฟอส
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม6 อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-กลุ่ม15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน(ฆ่าตัวอ่อน คุมไข่ในท้องตัวแม่
ข. กลุ่มที่ใช้กำจัดไรแดงโดยเฉพาะ ได้แก่
-กลุ่ม10เฮกซี่ไทอะซอก(ฆ่าตัวอ่อน คุมไข่ในท้องตัวแม่)
-กลุ่ม12 เฟนบูทาตินออกไซด์ โพรพาไกต์ เตตระไดฟอน
-กลุ่ม19 อามีทราซ
-กลุ่ม20ไบฟีนาเสต
-กลุ่ม21 ไพริดาเบน เฟนไพรอคซิเมต ทีบูเฟนไพแรด ฟีนาซาควิน
-กลุ่ม23สไปโรมีไซเฟน
-กลุ่ม25ไซฟลูมีโทเฟน
-กลุ่มอื่นๆ ไวท์ออย ปิโตรเลียมออย กำมะถัน(ซัลเฟอร์)

กรณีทุเรียนอยู่ในช่วงออกดอก ควรเลือกยาสูตรที่ไม่มีน้ำมันเป็นตัวทำละลาย(EC EW ME OD) ให้เลือกสูตรอื่น เช่น SC WG SG SP SL เป็นต้น

1 Like

เพิ่งรู้เลยครับว่าต้องใช้สูตรไม่มีน้ำมัน ขอบคุณครับอาจารย์