ปาล์มมีเชื้อราขึ้นที่ลูกปล่อยไว้จนสุกก็จะมีเห็ดดอกบานออกมามีวิธีแก้ไขหรือใช้ยาอะไรกำจัดได้บ้างครับ

ปาล์มมีเชื้อราขึ้นที่ลูกปล่อยไว้จนสุกก็จะมีเห็ดดอกบานออกมามีวิธีแก้ไขหรือใช้ยาอะไรกำจัดได้บ้างครับ

6 Likes

เป็นอาการของโรคทะลายเน่า สาเหตุเกิดจากเชื้อเห็ดรา Marasmius
แนวทางจัดการ
๑. ทำความสะอาด โดยตัดแต่งทางใบ ดอกที่ไม่ได้รับการผสมหรือผสมไม่ดี รวมถึงเศษซากดอกตัวผู้ที่แห้ง ควรเก็บออกให้หมด
๒.หลังทำความสะอาดแล้ว พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช กลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และเพื่อป้องกันการดื้อของเชื้อต่อสารป้องกันกำจัดโรคพืช ควรพ่นผสมกับสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซบ โพรพิเนป คลอโรทาโลนิล เป็นต้น ตามอัตราที่แนะนำบนฉลาก
หรือจะใช้สารในกลุ่มรหัส ๓+๑๑ ที่มีจำหน่ายในลักษณะผสมสำเร็จก็ได้ แต่ต้องไม่ลืมผสมสารประเภทสัมผัสด้วย
ในการพ่นสารฯ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ และ ลดการเกิดพิษกับพืช ไม่ควรผสมกับปุ๋ยน้ำหรือฮอร์โมนใดๆ

ขอบคุณครับ

ตัดแต่ทางให้แดดส่องถึ่งฉีดเสพวิน85ครับ