ใบทุเรียน เป็นจุดๆ แบบนี้เกิดจากอะไรครับ

ใบทุเรียน เป็นจุดๆ แบบนี้เกิดจากอะไรครับ

6 Likes

อาการแบบนี้ต้องดูที่ใต้ใบมีเพลี้ยหอยทำลายหรือไม่ ครับ

2 Likes

นี่คืออาการเริ่มต้นที่จะเป็นเพลี้ยหอย

1 Like