ดอก ระยะนี้ถอยน้ำได้ยังคะ ปกติให้วันเว้นวัน 50 นาที

ดอก ระยะนี้ถอยน้ำได้ยังคะ
ปกติให้วันเว้นวัน 50 นาที

5 Likes

ครับควร ลดจาก 50 เป็น 30 นาที วันเว็นวัน จะได้ผสมติดดีครับ

3 Likes

ต้องดูตอนเช้าว่าดอกมีสีแบบไหน ความยืดหยุ่นเป็นสปริงแค่ไหน ตอบยากครับ ต้องสังเกตุเอง ถ้าจะเพิ่มหรือจะลด ก็ค่อยๆนะครับ5-10นาที จะเพิ่มทีละเยอะหรือลดทีละเยอะ

3 Likes