เพราะอะไรคับมะม่วงถึงไม่ติกเมล็ดคับ

เพราะอะไรคับมะม่วงถึงไม่ติกเมล็ดคับ

6 Likes

รออาจารย์มนูตอบครับ

1.% ดอกกะเทยต่ำ หรือดอกสมบูรณ์เพศต่ำ
2.การเตรียมต้นก่อนการออกดอก ไม่สมบูรณ์พอ ควรให้ปุ๋ย 8-24-24 ทางดิน และให้ทางใบ ด้วย 0-52-34 เสริมด้วยแคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี 2-3ครั้ง
3.อาจมีศัตรูพืชรบกวน เช่น เพลี้ย จักจั่น เพลี้ยไฟ หรือ แอนแทรคโนส ระยะแทงช่อ-ดอกบาน ต้องดูแลช่วงแทงช่อ-ดอกบาน
4.อาจไม่มีแมลงช่วยผสมเกสร ห้ามพ่นสารเคมีทั้งสิ้น
5.มีการแตกใบอ่อน มีการดึงอาหารไปใช้ในการแตกใบอ่อน การให้ 0-52-34 ตามข้อ2 ช่วยกดตาใบไม่ให้แตกใบอ่อน และเพิ่มอาหารสะสมให้แก่ดอกอีกด้วย
6. เนื่องขาดการตัดแต่งกิ่ง เพื่อการแตกใบอ่อนที่พร้อมกัน ช่วยให้การติดผลดีขึ้น

2 Likes