พริกเป็นโรคอะไรครับ ใช้ยาตัวไหนได้บ้าง

พริกเป็นโรคอะไรครับ ใช้ยาตัวไหนได้บ้าง

5 Likes

เป็นอาการของโรคตากบ ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Cercospora
แนวทางจัดการ
๑. พยายามเก็บใบส่วนล่างที่เกิดโรคออกจากแปลงปลูก อย่าปล่อยให้ร่วงหล่นอยู่ในแปลง จะช่วยลดปริมาณเชื้อสาเหตุและลดแหล่งแพร่กระจายโนรค
๒. พ่นด่วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่นสาร กลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตรานาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ผสม ด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น สาร แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เปินต้น
ในการพ่นสารฯ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ และ ลดการเกิดพิษกับพืช ไม่ควรผสมกับปุ๋ยน้ำหรือฮอร์โมนใดๆ

2 Likes

โพรพิเนบตัวเดียวเอาอยู่ครับ

คุณต้องเรียนรู้การสลับกลุ่มยาเพื่อลดการดื้อยา