สอบถามครับ การดึงดอกมะม่วงควรทำหลังจากฝนทิ้งไปกี่วันครับและหลังจากดึงไปแล้วควรปลอดฝนกี่วันครับ

สอบถามครับ
การดึงดอกมะม่วงควรทำหลังจากฝนทิ้งไปกี่วันครับ

และหลังจากดึงไปแล้วควรปลอดฝนกี่วันครับ

5 Likes

ดึงได้เลยถ้าต้น พร้อม ต้องดูท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก ก็ดึงได้เลย หากศึกษาข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงได้ก็ดี เพื่อให้มะม่วงออกช่อมาไม่ตรงกับ ฝนชุกอาจทำให้การติดผลไม่ดี

3 Likes

ขอบคุณมากๆครับ

1 Like