อยากปลูกฟักทองกระป๋องใช้พื้นกี่งานพร้อมวิธีปลูกค่ะขอบคุณ

อยากปลูกฟักทองกระป๋องใช้พื้นกี่งานพร้อมวิธีปลูกค่ะขอบคุณ

1 Like

กรณีปลูกฟักทองมากเป็นการค้า
1.เก็บตัวอย่างดินไปส่งวิเคราะห์
2.ไถพรวน ผาน 3 ตากดิน 15-20 วัน
3.ใส่ปุ๋ยคอกเก่า ขี้ไก่แกลบ หรือปุ๋ยหมัก 2ตัน/ไร่
4.ใส่ปูนมาร์ล 200-400 กิโลกรัม/ไร่ หรือตามค่าวิเคราะห์ความต้องการปูนของดิน
5.ทำการพรวนดินละเอียด ด้วยผานพรวน7
6.ยกแปลงสูง40-50 เซนติเมตร กว้าง 3.00 เมตร
7.กำหนดระยะ ขนาด3X3 เมตร
8.พันธุ์อัมพัน ประกายเพชร ฯ มากมายฟักทองสังขยา ฟักทองญี่ปุ๋นเป็นต้น
9.หยอดเมล็ดลงในหลุม 3เมล็ด คุมด้วยฟางข้าวบางๆ ถามร้านขายเมล็ดพันธ์ุว่า 1 กระป๋องปลูกได้กี่ไร่ครับ
10.หลังมีใบจริงที่3 -6-9บังคับให้แตกแขนงข้าง3สายไปทางเดียวกัน โดยตัดยอดที่เหนือใบเพื่อใหแตกตาข้าง เพื่อให้ได้ผลมากขึ้น
11.หลังกล้าอายุ 14วันเริ่มให้ปุ๋ย46-0-0 อัตรา 30-50 กิโลกรัมต่อไร่
ระยะออกดอก15-15-15 อัตรา 30-50กิโลกรัม/ไร่ ระยะติดผล13-13-21อัตรา 30-50กิโลกรัม/ไร่
10.ให้น้ำสม่ำเสมอ ขาดน้ำต้นจะแกร็น
12.หมั่นดูแลกำจัดวัชพืช
13 ศัตรูพืชที่สำคัญได้แก่ เพลี้ยไฟ ใบด่าง โรคเน่าคอดิน

ตลาดเป็นยังไงคะอันนี้

ขอบคุณมากคะดอนนั้นเป็นดินหราย

ยังไม่มีตลาดขายตามหมุ่อละตลาดไกล้บ้าน