ทางใบ หัก โดนอะไรกัดเข้าแล้วครับ

ทางใบ หัก โดนอะไรกัดเข้าแล้วครับ

7 Likes

รออาจารย์ให้ความเห็นครับ

2 Likes

จากรูปใบหักเพราะด้วงแรดครับ สังเกตได้จากใบที่อยู่ด้านหลังมีรอยแหว่งจากการทำลายของด้วง

2 Likes

อาจเป็นรอยสัตว์ฟันแทะ เช่น หนู กระรอก หรือด้วงแรดกัด แล้วลมพัดซ้ำทำให้หัก ต้องถ่ายรอยแผลใกล้ๆ

1 Like