แมลงอะไรคับอยู่ที่ใบทุเรียน

แมลงอะไรคับอยู่ที่ใบทุเรียน https://stream.mux.com/g00mBFxB00mUPXjjFa4BM01f8TPByDrSjlFiUpEvPtUklg.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/jkne2uabif.mp4&originalName=IMG_2699.MOV&muxAssetId=TdPfCoQlbj9kTg1smmLITu02XJBRn5JMgl7ocLvluJQg

9 Likes

เพลี้ยไฟคะ

3 Likes

ขอบคุณคับ

1 Like

เป็นระยะตัวอ่อนของเพลี้ยไฟดูดกินน้ำเลี้ยงจากเส้นกลางใบ เป็นรอยแผลสีดำหรือน้ำตาล

2 Likes

เราต้องใช้สารอะไรกำจัดคับ

1 Like

เพลี้ยไฟดื้อยาสุดๆการจัดการเพลี้ยไฟควรใช้วิธีผสมผสาน ดังนี้
1.วิธีกล ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลือง เพื่อจับตัวเต็มวัยจะลดการวางไข่ได้
2.การใช้สารชีวภัณฑ์ พ่นเชื้อราบิวเวอเรีย แต่ควรเป็นขยายเอง ไม่ควรไปซื้อเนื่องจากส่วนใหญ่เชื้อไม่พอ
3.ใช้สารเคมี ใช้สารตามกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ดังนี้
-กลุ่ม1คาร์โบซัลแฟน เบนฟูราคาร์บ โพรไทโอฟอส
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน ไบเฟนทริน
-กลุ่ม4อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม อะซีทามิพริด(กลุ่มนี้เพลี้ยไฟดื้อยามาก)
-กลุ่ม5สไปนีโทแรม(ดีที่สุดกับเพลี้ยไฟ)
-กลุ่ม6อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-กลุ่ม15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม23สไปโรมีไซเฟน สไปโรเตตระแมต
กรณีพ่นสารสูตรอื่นๆที่ไม่ใช่สูตร EC ควรบวกไวท์ออยหรือปิโตรเลียมออยจะเสริมประสิทธิภาพได้
หมายเหตุ ควรมีสาร 3-4กลุ่มสลับหมุนเวียนเพื่อป้องกันเพลี้ยไฟดื้อยา โดยพ่นสารกลุ่มเดียวกันซ้ำได้2-3ครั้ง แต่ไม่เกิน15วัน

1 Like