พริกต้นเหี่ยวแบบนี้ครับ ตอนแรกต้นพริกสมบูรณ์มากครับลูกดกด้วยครับ อยากขอคำแนะนำจากผู้รู้ช่วยบอกวิธีป้องกันรักษาด้วยครับ ข

พริกต้นเหี่ยวแบบนี้ครับ ตอนแรกต้นพริกสมบูรณ์มากครับลูกดกด้วยครับ อยากขอคำแนะนำจากผู้รู้ช่วยบอกวิธีป้องกันรักษาด้วยครับ ขอบพระคุณด้วยครับ.

2 Likes

การจำแนกอาการเหี่ยวของ พืชตระกูลพริก มะเขือ (พริก มะเขือเทศ และ มะเขือ)

๑. ดูที่โคนต้นมีเส้นใยสีขาว และ มีเม็ดกลมๆขนาดเท่าเม็ดผักกาด ทั้งขาว จนถึงน้ำตาลเข้ม

เป็นอาการของโรคราเม็ดผักกาด

๒ ถ้าไม่มีอาการตามข้อ๑ ถอนต้นดูที่ราก มีอาการรากปม เนื่องจากไส้เดือนฝอยหรือไม่

๓. ถ้าไม่มีอาการตามข้อ ๒ ใช้มีดเฉือนตามยาวที่บริเวณโคนต้น ถ้าท่อน้ำท่ออาหาร (ส่วนที่ใกล้ผิวเปลือก) เป็นสีน้ำตาลแดง หรือสีน้ำตาลเข้ม เป็นอาการของโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อรา ฟิวซาเรี่ยม พร้อมกันนี้สังเกตุดูด้วยว่า ต้นมีอาการต้นกลวง เพราะขาดโบรอนหรือไม่

๔. ถ้าไม่มีอาการตามข้อ ๓ ตัดบริเวณโคนต้น แช่น้ำในภาชนะใส ทิ้งไว้สักครู่ จะมีเมือกสีขาวขุ่นไหลออกมาจากรอยตัดนั้น ซึ่งเป็นเมือกของแบคทีเรียที่เจริญอยู่ในต้นพืชทำให้พืชแสดงอาการเหี่ยว

๕.นอกจากนั้นดูที่โคนว่ามีรอยกัดของแมลงหรือไม่

วิเคราะห์อาการเหี่ยวก่อน เพราะแต่ละสาเหตุจะมีการจัดการที่แตกต่างกัน

2 Likes