เกี่ยวข้าวขาวหอมมะลิมีเมล็ดแดงเยอะมากเป็นเพราะอะไรจะแก้ไขอย่างไรคะพอเอาไปขายโดนผุ้รับซื้อติว่าเมล็ดแดงมาก ทำให้ราคาตกต

เกี่ยวข้าวขาวหอมมะลิมีเมล็ดแดงเยอะมากเป็นเพราะอะไรจะแก้ไขอย่างไรคะพอเอาไปขายโดนผุ้รับซื้อติว่าเมล็ดแดงมาก ทำให้ราคาตกต่ำ

1 Like

เกิดจากเมล็ดพันธุ์ที่เอามาปลูกครับ ขอเดาว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้เอง ปกติการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ปลูกควรเก็บไว้แค่ปีเดียวครับ แล้วซื้อเมล็ดพันธุ์จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวมาปลูก ทำแบบนี้ปีเว้นปีจะช่วยประหยัดและรักษาคุณภาพของพันธุ์ข้าวไว้ได้ ลดการเกิดเมล็ดแดงที่เป็นพันธุ์ไม่บริสุทธิ์ลง

1 Like