#ขออนุญาติแอตมินและสมาชิกทุกท่าน🙏🙏🙏 "ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกๆคำตอบครับ" #สภาพอากาศฝนตกทุกวันเบตง 👉เวลาทุเรียนฉีดทาง

#ขออนุญาติแอตมินและสมาชิกทุกท่าน:pray::pray::pray:
“ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกๆคำตอบครับ”
#สภาพอากาศฝนตกทุกวันเบตง

:point_right:เวลาทุเรียนฉีดทางใบได้ถี่สุดกี่วันครั้งครับ?

พ่นได้ทุกวัน แต่ทุกครั้งที่พ่นควรมีช่วงปลอดฝนอย่างน้อย ๓ ชั่วโมง สำหรับสารที่พ่นประเภทเดียวกันควรเว้นตามที่มีคำแนะนำ