#ขออนุญาติแอตมินและสมาชิกทุกท่าน🙏🙏🙏 "ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกๆคำตอบครับ"#สภาพอากาศฝนตกทุกวันเบตง👉มังคุดต้องทำใบ3คร

#ขออนุญาติแอตมินและสมาชิกทุกท่าน:pray::pray::pray:
“ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกๆคำตอบครับ”
#สภาพอากาศฝนตกทุกวันเบตง

:point_right:มังคุดต้องทำใบ3ครั้งเหมือนทุเรียนมั้ยครับ?

2 Likes

มังคุดเป็นไม้ผลที่แตกใบอยาก อาจเป็นไดก้ 1-2 ครั้ง ครับ ส่วนการทำใบก่อนออกดอก ดังนี้

.การเตรียมความพร้อมเพื่อการออกดอก (ก่อนฤดู)
1ประมาณเดือนสิงหาคม- กันยาน ชักนำให้แตกใบอ่อน ใช้ ไทโอยูเรีย อัตรา 20-40 กรัมผสมกับน้ำตาลเด็กซ์โตส 600 กรัม/น้ำ 20 ลิตรโดยไม่ต้องผสมสารจับใบ มังคุดจะแตกใบอ่อน ภายใน 7-10 วัน
ข้อควรระวังไทโอยูเรียอาจทำให้ให้ล่วงได้ หากความชื้นต่ำต้องลดอัตราการใช้ลงให้เหมาะสม
2.หลังจากเตรียมความพร้อมต้นมังคุดมาสมบูรณ์ดีแล้ว ในช่วงปลายฤดูฝนประมาณปลายเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน
2.1ทำการกวาดโคน เอาใบแห้งออก และกำจัดวัชพืชใต้ทรงพุ่มออกให้หมด
2.2ในที่ดอน หยุดการให้น้ำเพื่อดินแห้ง ใบมังคุดลู่สลด ก้านใบชักร่อง
2.3 สำหรับมังคุดในร่องสวน ให้ทำการกักน้ำ เพื่อดินแห้ง ใบมังคุดลู่สลด ก้านใบชักร่องเช่นเดียวกัน
3.การขึ้นน้ำเพื่อกระตุ้นให้มังคุดออกดอก
หลังจากการงดน้ำหรือกักน้ำจนกระทั่งใบมังคุดลู่สลด ก้านใบชักร่องแล้ว
1)มังคุดในร่องสวน ปล่อยน้ำเข้าร่องสวนให้ท่วมระดับปลายรากก็พอแล้ว และให้น้ำใต้ทรงพุ่มทางสายยางหรือให้ทางเรือรดน้ำ
2)ส่วนมังคุดในที่ดอน ให้เปิดน้ำทางหัวเหวี่ยง หรือมินิสปริงเกอร์ ต่อเนื่อง2-3 ครั้งช่วงที่ให้น้ำให้หมั่นสังเกต ก้าใบมังคุดเดิมที่เคยชักร่องกลับมาเต่งเหมือนเดิม ตาดอกที่ซ่อนอยู่ใต้โคนก้านใบคู่ปลายยอดจะแสดงอาการบวมเป่งและอ้าออกให้ทำการให้น้ำต่อไปเรื่อยๆ จนมังคุดแทงดอกออกมาให้เห็นดอกซึ่งมีกลีบใบคู่ ปลายมีสีแดงหุ้มดอกไว้มองเห็นคล้ายก้ามปู ชาวสวนมักจะเรียกระยะนี้ว่า ระยะ ก้ามปู หรือปากนกแก้ว ซึ่งต่อไปก้ามปูจะพัฒนาต่อไปเป็นดอกมะเขือพวง
หากตาดอกที่แตกออกมาออกมาเป็นสีเขียว แสดงว่าเป็นตาใบและพัฒนาเป็นใบให้หยุดการให้น้ำ และระบายน้ำออกจากร่องสวนและกักน้ำให้แห้ง จนต้นมังคุดเกิดความเครียด ใบลู่ สลด ก้านใบชักร่องอีกครั้ง และเริ่มให้น้าและขึ้นน้ำใหม่อีกครั้งสังเกตที่ตายอดว่าแตกตามาเป็นตาดอกต่อไป

1 Like

ภาคตะวันออกสวนผมทำปีละรอบใบเองครับออกดอกทุกปี

น้ำตาลเดกโตส น้ำ200ลิตรก็ต้อง6กิโลเลยหรอครับ?