#ขออนุญาติแอตมินและสมาชิกทุกท่าน🙏🙏🙏 "ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกๆคำตอบครับ" #สภาพอากาศฝนตกทุกวันเบตง 👉ใครมีวิธีดีๆกำจัด

#ขออนุญาติแอตมินและสมาชิกทุกท่าน:pray::pray::pray:
“ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกๆคำตอบครับ”
#สภาพอากาศฝนตกทุกวันเบตง

:point_right:ใครมีวิธีดีๆกำจัดเชื้อไฟทอปธอร่าบ้างครับ? หรือใช้ยากลุ่มไหนตัวไหนครับ?

2 Likes

แนวทางจัดการ โรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน
๑. ถากแผลที่มีอาการออกให้หมด ป้ายแผลด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราสำหรับราชั้นต่ำ* หรือ
๒. ฉีดเข้าต้นด้วย สารฟอสฟอนิก เอซิด หรือ ฟอสฟอรัส เอซิด
๓. พ่นส่วนบนต้นด้วย สารฯสำหรับเชื้อราชั้นต่ำ เช่น สารฯในกลุ่มรหัส 4 (เมตาแลกซิล) กลุ่มรหัส 21 (ไซยานามิด ) กลุ่มรหัส 22 (อีทาบ๊อกแซม) กลุ่มรหัส 27 (ไซม๊อกซานิล** ) กลุ่มรหัส 40 (ไดเมโทมอร์ฟ ไอโพรวาลิคาร์บ** วาลิฟินาเลท** แมนดิโพรพามิด**) กลุ่มรหัส 43 (ฟลูโอปิคลอไรด์** ) กลุ่มรหัส P07(33) (ฟอสอีทิล อลูมิเนียม ฟอสฟอนิก เอซิด ฟอสฟอรัส เอซิด) เป็นต้น ตามอัตราที่แนะนำบนฉลาก
** จะมีจำหน่ายในลักษณะของสารผสมกับสารประเภทสัมผัส
๔. หว่านรอบโคนด้วย เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ไตรโคเดอร์ม่า ผสม ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก และรำข้าว อัตรา ๑ : ๕๐-๑๐๐ : ๔-๕ กก.เพื่อควบคุมการพัฒนาของเชื้อราที่อาศัยอยู่ในดิน (เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่ควรปฏิบัติ เพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทาง สำหรับต้นที่ยังไม่มีอาการของโรค ควรรีบปฏิบัตติในข้อนี้)

1 Like