ปลูกต้นโกสนเอาไว้แต่เป็นโรครา ควรยากันราชนิดไหนครับ

ปลูกต้นโกสนเอาไว้แต่เป็นโรครา ควรยากันราชนิดไหนครับ

ขอดูรูปอาการด้วยครับ