สอบถามอาจารย์และผู้รู้ครับมะพร้าวแบบนี้เป็นอะไรและแก้ไขยังไงครับ

สอบถามอาจารย์และผู้รู้ครับมะพร้าวแบบนี้เป็นอะไรและแก้ไขยังไงครับ

6 Likes

จากรูป น่าจะเป็นราใบจุด โรคประจำตัวของมะพร้าวครับ

2 Likes

เป็นรอยทำลายเก่าของด้วงแมลงดำหนามมะพร้าวนานแล้วตั้งแต่ใบกำลังเริ่มจะคลี่ ลองตรวจดูต้นอื่นๆตามยอดอ่อนว่ายังระบาดอยู่หรือไม่

1 Like