ขอสอบถามครับลักษณะแบบนี้เกิดจากอะไร

ขอสอบถามครับลักษณะแบบนี้เกิดจากอะไร

3 Likes

มีโอกาสเกิดจาก
๑. ระบบรากเสียหายไม่สามารถดูดน้ำขึ้นไปเลี้ยงส่วนบนต้นได้
๒. ถูกเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าเข้าทำลาย ที่โคนต้น หรือ ที่โคนง่ามกิ่ง

1 Like

เป็นทั้งแปลงเลยครับ เกี่ยวกับปุ๋ยมั้ยครับ

1 Like

ใส่ปุ๋ยเยอะไป+ขาดน้ำไหมครับ
ดูด้วยสายตา

ใส่ปุ๋ยอะไร มากจนทำลายระบบรากเสียหายได้ทั้งแปลง

มีปุ๋ยหมัก เคมี กับฮอโมนพ่นมางใบครับ

ปัญหาการใส่ปุ๋ยหนักไป ทำให้สารละลายในต้น ถูกดึงออกมาภายนอกอาการขาดน้ำอย่างรุนแรง
1.ให้ทำการเกลี่ยปุ๋ย ด้านหน้าออก พรวนดินชายพุ่มตก ออกไป เป็นวงแหวน 30 เซนติเมตร ราดฮิวมิค 1-2 ครั้ง
2.ช่วงงดการให้ปุ๋ยใดๆทางดิน ยกเว้นปุ๋ยทางใบให้ได้