พริก ใบเหลือง ดอกร่วงเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะ แล้วต้องรักษายังไงใช้ยาอะไรค่ะ

พริก ใบเหลือง ดอกร่วงเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะ แล้วต้องรักษายังไงใช้ยาอะไรค่ะ

5 Likes

ได้พ่นสารละลายอะไร ก่อนมีอาการผิดปกติหรือไม่ ลักษณะอาการเหลืองนี้ไม่ใช่อาการจากเชื้อสาเหตุโรคพืช และ แมลงศัตรูพืช

1 Like

เป็นอยู่ไม่กี่แถวค่ะ
ไม่ได้ฉีดยามาอาทิตย์กว่าแล้วค่ะให้น้ำหยดอย่างเดียวค่ะ

ขาดสารอาหารตัวไหนหรือป่าวค่ะ

ถ้าขาดธาตุ พ่นด้วยคีเลต ซึ่งเป็นธาตุอาหารรองและเสริม อัตราตามฉลาก นะครับอาการน่าจะดีขึ้น

น่าจะขาดเหล็ก กับ ไนโตรเจน
แล้วโคนก็ลองเอาปูนขาวหรือโดโรไมด์ใส่ดูครับ

พริกไม่สมบูรณ์ต้นแคละแกลนให้ใช้สูตรเร่งรากเร่งใบก่อนอย่างพึ่งไปห่วงดอกต้นสมบูรณ์แล้วดอกมาเอง

1 Like