จาวปลวกเอามาป่นแล้วโรยโคนต้นไม้โดยตรงโดยไม่นำมาหมักจะได้ไหมครับ

จาวปลวกเอามาป่นแล้วโรยโคนต้นไม้โดยตรงโดยไม่นำมาหมักจะได้ไหมครับ

1 Like

เคยเห็นใช้แต่แบบน้ำหมักครับ