พึ่งเริ่มปลูกครับ

พึ่งเริ่มปลูกครับ

หากปลูกผักต้องยกแปลงให้สูงประมาณ 5-10 เซนติเมตร ระหว่างแปลงทำเป็นร่อง เพื่อระบายน้ำด้วยครับ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์