ทำยังไงค่ะ

ทำยังไงค่ะ

  1. คือการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์รูปแบบหนึ่งที่ผู้รับและผู้ส่งจำเป็นต้องสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เนท โดยผู้รับและผู้ส่งต้องมีบัญชีผู้ใช้หรือ email address เพื่อใช้ในการรับ-ส่งจดหมาย
    2.ไปรษณีย์
  2. hotmail, outlook, gmail
  3. ต้องตั้งด้วยตัวเองเช่น tingtong@hotmail.com