ขอสอบถามคับ หนอนชนิดไหนคับ มันกินวัชพืชแล้วไต่ขึ้นไปกินใบต้นฝรั่ง ใบต้นทุเรียน มีเป็นร้อยตัวเลยคับ ถ้าเราเอากาวเหนียวดั

ขอสอบถามคับ หนอนชนิดไหนคับ มันกินวัชพืชแล้วไต่ขึ้นไปกินใบต้นฝรั่ง ใบต้นทุเรียน มีเป็นร้อยตัวเลยคับ ถ้าเราเอากาวเหนียวดักแมลงมาทาโคนต้นฝรั่ง ต้นทุเรียน มันจะขึ้นต้นได้อีกไหมคับ หรือมีวิธีกำจัดไหมคับ

1 Like

รออาจารย์สุเทพตอบครับ

เชื้อ BT ไม่ก็บิวเวอเรีย เมธาไรเซียม
อักอันเน้นประหยัดและไม่ซีเรียส ยาเบือปู จะผงจะละลายตายหมด

หนอนกระทู้ผัก มีพืชอาหารมากกว่า 100ชนิด ตัวพ่อแม่เป็นผีเสื้อกลางคืน วางไข่เป็นกลุ่มแต่กลุ่มมีไข่ 30-100ฟอง ตลอดชีวิต 1ตัววางไข่ได้ ประมาณ 500-1000ฟอง วิธีการจัดการให้ใช้วิธีผสมผสาน ดังนี้
1.วิธีกล เก็บกลุ่มไข่ เก็บหนอนมาทำลายโดยเฉพาะหนอนที่ยังรวมตัวเป็นกลุ่ม หรือทำกับดักใช้กากน้ำตาลผสมน้ำอัตราส่วน 1:5 ใส่ขวดพลาสติกเจาะรูแขวนไว้ตามสวนตัวผีเสื้อกลางคืนจะมาดูดกินเหยื่อจมน้ำ
2.ใช้ชีวภัณฑ์ เชื้อบีที ที่เจาะจงกำจัดหนอนผีเสื้อ
3.ใช้สารสกัดจากพืช เช่น หางไหล สารสกัดจากเมล็ดสะเดา หรือฝักคูน
4.ใช้สารเคมีพ่นตอนเย็นๆหรือกลางคืนให้ถูกตัว เช่น
-สารกลุ่ม1 อะซีเฟต ไทโอไดคาร์บ หรือไตรคลอร์ฟอน
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
-กลุ่ม5สไปนีโทแรม
-กลุ่ม6อีมาเมกติน
-กลุ่ม 13คลอร์ฟีนาเพอร์
-กลุ่ม15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม22อินดอกซาคาร์บ
-กลุ่ม28คลอแรนทรานิลิโพรล ฟลูเบนไดเอไมด์