ผลดอกไม้นี้ ชื่ออะไรครับ ตลาดเป็นที่ต้องการไหมครับ

ผลดอกไม้นี้ ชื่ออะไรครับ ตลาดเป็นที่ต้องการไหมครับ

2 Likes

น่าจะเป็นน้อยหน่าออสเตรเลีย เชอรี่โมย่า ครับ

น้อยน่า , คนเหนือว่า บ่แน่