พอมีปุ๋ยอินทรี และวิธีการดูแลกุหลาบแบบอินทรีแนะนำไหมอะครับ อยากลองทำเกษตรแบบอินทรีดูขอบคุณครับ✨

พอมีปุ๋ยอินทรี และวิธีการดูแลกุหลาบแบบอินทรีแนะนำไหมอะครับ อยากลองทำเกษตรแบบอินทรีดูขอบคุณครับ✨

1 Like

ลองศึกษาข้อมูลที่แนบมาดูก่อน เนื่องจากกุหลาบเป็นพืชที่ปลูกยาก
การปลูกแบบอินทรีย์ คือการไม่ใช้สารเคมีใดๆเลย แม้แต่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักที่ใช้ก็ต้องมีการรับรองว่า ไม่ใช้ สารเคมี การใช้น้ำหมักชีวภาพ
และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยใช้สารชีวินทรีย์ เช่น บิววาเรีย ไตรโครดอร์มา หรือสาสกัดจากพืช เช่นพริกไทย
สะเดาเป็นต้น
สำคัญคือการดูแล และสภาพแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบัน เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แนะนำให้หาสถานที่ดูงานในพื้นที่
แล้วลองปลูกแต่น้อยก่อน จึงค่อยขยายครับ
อีกประเด็นคือระหว่างนี้ขอให้หมอดินอาสานำดินตรวจให้เพื่อการปรับปรุงดิน ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ เตรียมแหล่งน้ำที่มีความปลอดจากสารเคมีด้วยhttp://www.agriman.doae.go.th/home/t.n/t.n1/4flowers_Requirement/02_Rose.pdf