ผิวถั่วพลูไม่เรียบ เป็นแบบในรูป เกิดจากอะไรครับ กินได้หรือไม่

ผิวถั่วพลูไม่เรียบ เป็นแบบในรูป เกิดจากอะไรครับ กินได้หรือไม่

2 Likes

อาการคล้ายการขาด โบรอน

ช่วงออกดอก ให้พ่น 0-52-34 เสริม แคลเซี่ยม -โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี 2-3 ครั้งทุกๆ 7 วัน