มะม่วงเมื่อติดลูกแล้วผลมีสีดำและร่วงสาเหตุมาจากอะไร มีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ

มะม่วงเมื่อติดลูกแล้วผลมีสีดำและร่วงสาเหตุมาจากอะไร มีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ

1 Like

รออาจารย์มนูตอบครับ

1.มะม่วงท่านโดนเพลี้ยไฟ ทำลาย ช่วงระยะดอกบาน -ผลอ่อน

2.ควรดูแลเพลี้ยไฟตั้งแต่ แทงช่อ ดอกบาน -ผลอ่อน นะครับ